Team

Meet our team

Meet our team

Lucas Florian

HUB Manager Utrecht
lucasflorian@hipoacademy.nl
06-30743848

Jasper Fritzsche

Business Development Manager
jasperfritzsche@hipoacademy.nl
06-34852610

Eelco Straathof

HUB Manager Rotterdam
eelcostraathof@hipoacademy.nl
06-41518539

Michiel Bijleveld

Junior Account Manager
michielbijleveld@studentflex.nl
020 - 358 58 80

Quirine de Planque

Community Manager
quirinedeplanque@hipoacademy.nl
06-52326552

Lavy van der Goot

Talent Development Coach
lavyvandergoot@hipoacademy.nl
06-41486885

Mathieu Smet

Commercial Team Lead
mathieusmet@studentflex.nl
020 - 358 58 80

Kasper Klop

Commercial Manager
kasperklop@hipoacademy.nl
06-14778311

Maurits ter Poorten

Commercial Manager
mauritsterpoorten@hipoacademy.nl
06-42712294

Jaco Breunisse

Back-Office Manager
jacobreunisse@studentflex.nl
06-45256785